• เดินวิงเฉลิมพระเกียรติ
 • วันเด็กปี 2558
 • ปั่นเพื่อพ่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้
ประชาสัมพันธ์โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ...
   ผู้ปกครองท่านใดสนในให้บุตร หลาน ของท่านเข้าร่วมโครงการฯ สามารถ ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาคมอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Communlty
ประชาคมอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Communlty ...
            &nb ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ...
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ...
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเจริญพรพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเจริญพรพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทส ...
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสร็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี
...
อ่านต่อ... 
 
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดพ ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพิลงและหล่อลื่น กองการประปา (ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 )
ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพิลงและหล่อลื่น กองการประ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดซิ้อวัสดุตอมพิ้วเตอร์ กองการประปา (ณ วันที่ 26 กันยายน 2559)
ประกาศจัดซิ้อวัสดุตอมพิ้วเตอร์ กองการประปา (ณ วันท ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร เรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงน และเครื่องพิมพ์ (ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร เรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดซื้อปั๊มหอยโข่งไฟฟ้าจำนวน 1 ชุด กองการประปา (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559)
ประกาศจัดซื้อปั๊มหอยโข่งไฟฟ้าจำนวน 1 ชุด กองการประ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร
  infographics
  จังหวัด
  ศูนย์ติดต่อราชการ
  คลังข่าว
  เออีซี
  คสช
  จังหวัดพระนครศรี
  บางกอกไอเดีย
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน1111
  ฐานข้อมูล
  กพ
  กรมการค้าภายใน
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยว
  ดูทีวี