• น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕9
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ธ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน พ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ต ... new
...
อ่านต่อ... 
 
แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ...
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ...
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเจริญพรพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเจริญพรพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทส ...
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสร็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี
...
อ่านต่อ... 
 
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดพ ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การจ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (กองการศึกษา) ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
การจ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
จัดซื้อโดนัด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (กองการศึกษา) ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
จัดซื้อโดนัด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การจ้างเหมาผลไม้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (กองการศึกษา) ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
การจ้างเหมาผลไม้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำป ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การจ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (กองการศึกษา) ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
การจ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร
  infographics
  จังหวัด
  ศูนย์ติดต่อราชการ
  คลังข่าว
  เออีซี
  คสช
  จังหวัดพระนครศรี
  บางกอกไอเดีย
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน1111
  ฐานข้อมูล
  กพ
  กรมการค้าภายใน
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยว
  ดูทีวี