เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายวินัย
คู่มือประชาชน
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรม
ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ความรู้ / บทความ
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่น่าสนใจ
สถานที่ราชการควรรู้
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน และโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2553

ด้วยเทศบาลตำบลบางไทรได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณบึงบางแก บริเวณสวนพักผ่อน (สนามเด็กเล่น) และริมสองฝั่งถนนสายอำเภอบางไทรไปไม้ตรา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีต่อพระบามสมเด็จพระเจ้าอย่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเป็นการประสานสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในช่วยพื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิดความสามัคคีของส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า

 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
[1] 2 3 4 5

 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร
หมู่4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ | โทรสาร 0-3537-1032 , 0-35371033