เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
จันทร์ที่ 21 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายวินัย
คู่มือประชาชน
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรม
ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ความรู้ / บทความ
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่น่าสนใจ
สถานที่ราชการควรรู้
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
 
เทศบาลตำบลบางไทรจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

เทศบาลตำบลบางไทรจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักปลัดเทศบาล)

เทศบาลตำบลบางไทรจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลบางไทรมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

เทศบาลตำบลบางไทรมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (สำนักปลัดเทศบาล)

เทศบาลตำบลบางไทรมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราษฎร ม.๑ ตำบลบางไทร : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

เทศบาลตำบลบางไทรมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราษฎร ม.๑ ตำบลบางไทร(สำนักปลัดเทศบาล)

เทศบาลตำบลบางไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

เทศบาลตำบลบางไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(สำนักปลัดเทศบาล)

เทศบาลตำบลบางไทรจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางไทรวิทยา
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557(สำนักปลัดเทศบาล)

5 ธันวาคม  2556 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

5 ธันวาคม 2556(สำนักปลัดเทศบาล)

เทศบาลตำบลบางไทรจัดงานถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางไทร  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางไทร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4(สำนักปลัดเทศบาล)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางไทร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ประเพณีลอยกระทง : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

ประเพณีลอยกระทง(กองการศึกษา)

เทศบาลตำบลบางไทรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดท่าซุงทักษิณาราม
เทศบาลตำบลบางไทรรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2556 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

เทศบาลตำบลบางไทรรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2556(สำนักปลัดเทศบาล)

เทศบาลตำบลบางไทร รับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2556 วันที่ 6-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ในวันปฏิบัติราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
เทศบาลตำบลบางไทรรับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร

เทศบาลตำบลบางไทรรับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558(สำนักปลัดเทศบาล)

เทศบาลตำบลบางไทรรับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป

 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร
หมู่4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ | โทรสาร 0-3537-1032 , 0-35371033