ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ผู้พิการประสบปัญหาทางสังคม ม.9 ต.บางไทร
 22 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น. นายประทีป รามศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร มอบหมายที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางไทร นายคงกฤช รามศักดิ์ และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้ใหญ่บ้าน ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ผู้พิการประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ ม.9 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว