เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
ศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายวินัย
คู่มือประชาชน
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรม
ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ความรู้ / บทความ
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่น่าสนใจ
สถานที่ราชการควรรู้
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
 

วัดเทพสนทวารี หรือ วัดเทพสุนทวารี

วัดเทพสนทวารี  หรือ วัดเทพสุนทวารี : สถานที่น่าสนใจ เทศบาลตำบลบางไทร


วัดเทพสนทวารี  หรือ วัดเทพสุนทวารี 
             
ตามทะเบียนวัดจะชื่อว่า วัดเทพสนทวารี อาจแต่ปัจจุบันจะมีคำว่า “สุน” ตามภาษาปากที่เรียกกัน เดิมที่คนโบราณกล่าวว่า เรียกกันว่าวัดดอนสามแหวน ก็เป็นภาษาเรียก แต่ไม่มีชื่อเป็นทางการ ก็ยังคงเรียกชื่อวัดเทพสนทวารีในปัจจุบัน
วัดเทพสนทวารี หมายความว่า เทวดาสองแม่น้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 9 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสังคามสีมา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 109 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2519 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2519 กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
               วัดเทพสนทวารีตั้งอยู่พื้นที่ราบ มีเนื้อที่ดินทั้งวัด 9 ไร่ วัดเทพสนทวารีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2466 โดยมีนายสิน ไม่ทราบนามสกุลเป็นผู้อุปถัมภ์ และมีนายแป๊ะ ไตรมนตรี บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดเป็นเนื้อที่ 8 ไร่ 72 ตารางวา ลักษณะโดยรอบเป็นเกาะ สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นหมู่บ้าน ทุ่งนา มีลำคลองขนาดเล็กที่ชาวบ้านไว้ใช้ประกอบอาชีพ การคมนาคมทางบกเป็นถนน แยกจากถนนสาย เสนา-สามโคก ถึงวัดประมาณ 9กิโลเมตร
            วัดเทพสนทวารีมีอาคารเสนาสนะต่างๆ คือ อุโบสถความกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ 1 หลัง สำหรับปูชณียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ ขนาดพระพรากว้าง 2 ศอก สูง 3 ศอก  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น
             วัดเทพสนทวารี มีประวัติเจ้าอาวาสพอจำได้ดังนี้ 1. พระอาจารย์มูล ไม่ทราบฉายา 2. พระอธิการหรั่ง ไม่ทราบฉายา ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 25023 3.พระอธิการสมจิตร อภิชาโต 4. พระวินัย (เสนาะ)คุณจโร 5. พระอธิการทวีคนธิโก และปัจจุบัน พระอธิการเมี้ยน สุภทฺ  เป็นเจ้าอาวาส

 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร
หมู่4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ | โทรสาร 0-3537-1032 , 0-35371033