เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
พุธที่ 16 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายวินัย
คู่มือประชาชน
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรม
ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ความรู้ / บทความ
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่น่าสนใจ
สถานที่ราชการควรรู้
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
 

วัดท่าซุงทักษิณาราม

วัดท่าซุงทักษิณาราม : สถานที่น่าสนใจ เทศบาลตำบลบางไทร


วัดท่าซุงทักษิณาราม
ประวัติเจ้าอาวาส
พระครูทักษิณวรกิจ เจ้าอาวาสวัดท่าซุงทักษิณารามและเจ้าคณะตำบลไม้ตรา อายุ 58 ปี 37 พรรษา นักธรรมเอก เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2492 ที่ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2512 ที่วัดท่าซุงทักษิณาราม โดยมีพระครูนวกิจโกศล แห่งวัดท่าซุงทักษิณารามเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.2541 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในปี พ.ศ.2545 และเป็นเจ้าคณะตำบลไม้ตราในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
ประวัติวัด
วัดท่าซุงทักษิณาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร .089-9264494
วัดท่าซุงทักษิณาราม เป็นวัดที่อยู่ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ.2250 มีถาวรวัตถุที่เก่าแก่หลายรายการ เช่นเจดีย์หลังพระอุโบสถ พระสังกัจจาย อายุประมาณ 300 ปี พระพุทธสีหิงค์ อายุประมาณ 200 ปี พระทรงเครื่อง 80 องค์ อายุประมาณ 200 ปีศาลาการเปรียญ ศาลาไทยลายทองติดกระจกรอบศาลา หอสวดมนต์ไทยลายทองไม้สักทองทั้งหลัง  พระประธานในประอุโบสถชื่อหลวงพ่อเกสร อายุประมาณ 300 ปี ค้างคามแม่ไก่ประมาณ 20,000 ตัวและอื่นๆอีกมากมาย วัดท่าซุงฯ เป็นวัดที่อยู่ในโครงการอยุธยามหามงคล เพื่อฉลองในหลังครองราชย์ 60 พรรษา  หน้าวัดติดคลอง ตอนนี้มีกำลังก่อสร้างมหาพุธวิหารทิศใต้โบสถ์ กำลังจัดชาวบ้านที่อยุ่ในธรณีสงฆ์ให้เป็นสัดเป็นส่วน มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น สรงน้ำพระ ทรายน้ำไหล กลางเดือน 4 พิธีกวดข้างทิพย์มหามงคลกลางเดือน 4 พิธีกวดข้างทิพย์มหามงคลกลางเดือน 6 ตักบาตรพระร้อยรูปกลางเดือน 12 เป็นงานประจำปีของทุกปี ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ มีศรัทธาต่อพระพุทธเป็นอันมาก ปลูกข้าวเป็นอาชีพ ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงแบบพอเพียง

 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร
หมู่4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ | โทรสาร 0-3537-1032 , 0-35371033